ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,11:09  อ่าน 46 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ เดี่ยวขิม 7 หย่อง
ชื่ออาจารย์ : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,11:05  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 เดี่ยวฆ้องวงเล็ก
ชื่ออาจารย์ : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,11:05  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1เดี่ยวจะเข้
ชื่ออาจารย์ : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,11:04  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เดี่ยวขิม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : คุณครูกันตภน เรืองลั่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,11:03  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ วิชา ว23104 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 3 ภาคเรียนที่ 2
ชื่ออาจารย์ : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2563,12:21  อ่าน 121 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ วิชา ว31104 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม. 4 ภาคเรียนที่ 2
ชื่ออาจารย์ : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2563,12:20  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ วิชา ว23103 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม. 3 ภาคเรียนที่ 1
ชื่ออาจารย์ : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2563,12:18  อ่าน 235 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ วิชา ว31103 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม. 4 ภาคเรียนที่ 1
ชื่ออาจารย์ : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2563,12:02  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานนักเรียน (วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 , การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์)
ชื่ออาจารย์ : คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,16:12  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..