ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศของนักกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่น 14 ปี หญิง ในการแข่งขันรายการ "อบจ. ชลบุรีคัพ 2020" พร้อมถ้วยเกียรติยศของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และรับเงินรางวัล 10,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติ 08 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์ 05 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์ 05 ส.ค. 63
สมัครง่าย ใช้คล่อง แค่ 4 ขั้นตอนก็ใช้ Aksorn On-Learn ได้! 05 พ.ค. 63
ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 13 ธ.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 03 ธ.ค. 62
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 21 ต.ค. 62
ประกาศรับเจ้าหน้าที่ธุการการชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ 02 พ.ค. 62
คำสั่งรับนักเรียน62 26 ก.พ. 62
ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียน “โครงการเพชร พ.น.” 13 ก.พ. 62
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศทางไกลสู่ห้องเรียนศตวรรษที่21
คู่มือคลังสื่อการเรียนรู้ (DLIT Resources) 05 เม.ย. 60
ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom) 05 เม.ย. 60
กิจกรรม MORNING ENGLISH
Biotic แปลว่า ชีววิทยา,ชีวภาพ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 08 ส.ค. 62
Homophones แปลว่า คำพ้องเสียง ประจำวันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 05 ส.ค. 62
reptiles แปลว่า สัตว์เลื้อยคลาน. ประจำวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 12 ธ.ค. 61
tài 泰 ไทย 泰国 Tàiguó ประเทศไทย 泰国人 tàiguórén ประจำวันศุกร์ที่ 7. ธันวานม 2561 12 ธ.ค. 61
Exponent. แปลว่า. เศษส่วน. ประจำวันศุกร์ ที่ 30. เดือน พฤศจิกายน 2561 03 ธ.ค. 61
Graduated Cylinder วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561. 21 พ.ย. 61
运动会 Yùndònghuì กีฬาสี ประจำวันอังคารที่ 13. พฤศจิกายน 2561 16 พ.ย. 61
Award. ประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 15. พฤศจิกายน 2561. 16 พ.ย. 61
คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
คู่มือประชาชน7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
คู่มือประชาชน6-การขอเทียบโอนผลการเรียน
คู่มือประชาชน5-การขอลาออก
คู่มือประชาชน3-การขอย้ายออกนักเรียน
คู่มือประชาชน2-การขอย้ายเข้าเรียน
ข่าวการศึกษา
เเบบฟอร์มวารสารอิเล็กทรอนิกส์
เเบบฟอร์มงาน ผ.อ. 06 ต.ค. 60
เเบบฟอร์มงานสมาคม 06 ต.ค. 60
เเบบฟอร์มงานโรงเรียน 06 ต.ค. 60
บริหารวิชาการ 06 ต.ค. 60
บริหารเเผนงบประมาณเเละงานบุคคล 06 ต.ค. 60
บริหารทั่วไป 06 ต.ค. 60
กิจการนักเรียน 06 ต.ค. 60
งานประกันคุณภาพ
T-SAR 12 มี.ค. 62
ID PLAN 12 มี.ค. 62
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ที่ 2/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 08 ก.พ. 62
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 18 ม.ค. 62
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 18 ม.ค. 62
งานสารสนเทศโรงเรียน
สารสนเทศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 2562 08 ก.ย. 63
สารสนเทศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปี 2561 08 ก.ย. 63
สารสนเทศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปี 2560 23 ม.ค. 62
สารสนเทศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปี 2559 23 ม.ค. 62
งานแผนงานโรงเรียน
คู่มือการสรุปกิจกรรม ปีการศึกษา 2563 30 ก.ค. 63
แบบฟอร์มการสรุปกิจกรรม ปีการศึกษา 2563 26 ก.ค. 63
โครงการ/งาน/กิจกรรม ปีการศึกษา 2563 30 พ.ค. 63
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรม ปีการศึกษา 2563 27 มี.ค. 63
คู่มือการเขียนกิจกรรม ปี2563 (ไฟล์ PPT) 27 มี.ค. 63
คู่มือการเขียนกิจกรรม ปี2563 (ไฟล์ PDF) 27 มี.ค. 63
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรม ปี 2563 07 มี.ค. 63
ใบตัดแผน 2563 04 ก.ย. 62
งานพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษา 24 ม.ค. 62
หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 24 ม.ค. 62
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมศิลปะ 24 ม.ค. 62
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 24 ม.ค. 62
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 24 ม.ค. 62
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 24 ม.ค. 62
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 24 ม.ค. 62
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 24 ม.ค. 62
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนแต่ละกลุ่มสาระ- ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 08 ต.ค. 62
ฟอร์มงานวิจัยปี 62 08 ต.ค. 62
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนแต่ละกลุ่มสาระ- ปีการศึกษา 2561 08 ต.ค. 62
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนแต่ละกลุ่มสาระ- ปีการศึกษา 2560 08 ต.ค. 62
ไฟล์รูปแบบเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน – 5 บท-ปี- 2561 28 ม.ค. 62
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนแต่ละกลุ่มสาระ – ปีการศึกษา 2559 28 ม.ค. 62
รายงานการวิจัยในชั้นเรียนแต่ละกลุ่มสาระ – ปีการศึกษา 2558 28 ม.ค. 62
เค้าโครงการวิจัย 5 บท 25 ม.ค. 62
งานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุม 1/63 26 ก.ย. 63
ประกาศโรงเรียนสุจริต พ.น. 04 ก.ย. 63
แบบฟอร์มกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ 2563 01 ส.ค. 63
แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมชุมนุมปี 2563 (pdf) 01 ส.ค. 63
แบบฟอร์ม PLC ประจำปีการศึกษา 2563 23 ก.ค. 63
แบบฟอร์มสรุปกิจกรรม ปีการศึกษา2562 10 ต.ค. 62
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 08 ต.ค. 62
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 08 ต.ค. 62
กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
รางวัล แม่ดีเด่น ด้านบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2563 21 ส.ค. 63
รางวัลแม่ตัวอย่างระดับประเทศ ประจำปี 2563 จากสมาคมคนของแผ่นดิน 06 ส.ค. 63
วันเกียรติยศ เพชร พ.น. ครูและบุคลากร 05 พ.ค. 63
กล่าวคําปฏิญาณตน เนื่องในโอกาสวันครู 05 พ.ค. 63
สถาปนาโรงเรียน 05 พ.ค. 63
คณะครูอบรม Photoshop 05 พ.ค. 63
ต้อนรับครูใหม่ 05 พ.ค. 63
โพธินิมิตโบว์ลิ่ง 62 05 พ.ค. 63
งานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโ 04 ส.ค. 63
คำสั่งเวรประจำวันเดือนตุลา-พฤศจิกายน 2562 30 ก.ย. 62
วันที่ 23. ก.ค. 62. นางสาวพัชรินทร์ บุญสาง ครูอัตราจ้าง นำนักเรียนเข้ารับทุนจิตอาสา ณ โรงเรียนวัดเข 24 ก.ค. 62
24 ก.ค. 62
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ที่ 51 แต่งตั้งเวรประจำวันหยุดราชการ 22 ก.ค. 62
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ที่ 53/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชั้น และครูที่ปรึกษา ประจำปี 31 พ.ค. 62
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ที่ 55/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครอง ภาคเรีย 30 พ.ค. 62
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ที่ 52/2562. เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ประจำปีกา 30 พ.ค. 62
งานบริหารทั่วไป
รับมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดป้องกันโควิค-19 17 ส.ค. 63
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก 27 มิ.ย. 63
การอบรมเตรียมความพร้อมมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 27 มิ.ย. 63
ร่วมด้วย ช่วยกัน รู้ทัน COVID-19 08 พ.ค. 63
กิจกรรมตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2563 09 ม.ค. 63
ประชุม ๕ องค์กรหลัก โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 29 พ.ย. 62
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 14 พ.ย. 62
กิจกรรมวิจัยโรคออฟฟิศซินโดรม จากมหาหาวิทยาลัยมหิดล 31 ต.ค. 62
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนของเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 24 ก.ย. 63
พิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 2563 24 ก.ย. 63
นักเรียนโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 จาก ดร.นิพนธ์ ก 21 ก.ย. 63
รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเซปักตะกร้อ รุ่น 14 ปีหญิง “อบจ.ชลบุรี 2020” [13 ก.ย.63] 15 ก.ย. 63
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด (12 ก.ย.63) 15 ก.ย. 63
รางวัลการแข่งขันทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานออนไลน์ (10 ก.ย.63) 15 ก.ย. 63
ผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “อบจ.ชลบุรีคัพ 2020” เข้ารอบชิงชนะเลิศ [12 ก.ย.63] 13 ก.ย. 63
ผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “อบจ.ชลบุรี คัพ 2020” [10 ก.ย.63] 10 ก.ย. 63
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ที่ 72/2563 เเต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการเเละเเสดงมุทิตาจิต 12 ก.ย. 63
ที่ 71/2563 เรื่องเเต่งตั้งคณะกรรมการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด 09 ก.ย. 63
ที่ 67/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และผู้นำกลุ่มยุวกาชาด 31 ส.ค. 63
ที่ 62/2563 คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 27 ส.ค. 63
ที่ 43/2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนของข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 18 ส.ค. 63
ที่ 59/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 14 ส.ค. 63
ที่ 44/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานกา 14 ส.ค. 63
ที่ 60/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 14 ส.ค. 63
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
บทเรียนออนไลน์
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
สมุด ปพ 5 ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
สมุด ปพ 5 ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
    กันยายน 2563   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
แบบกรอกคะแนนใบแจ้งผลการเรียนกลางภาคเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
เอกสารงานพัสดุ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รายชื่อศิษย์เก่า