ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายมงคล พันตาเอก
พนักงานขัยรถยนต์

นายดำรง กรรฉิม