ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มครูต่างประเทศ

Ms.Richel C. Hilario
ครูต่างประเทศ (สอนภาษาอังกฤษ)

Ms.Shenna M. Gutierrez
ครูต่างประเทศ (สอนภาษาอังกฤษ)

Mr.Wang Ke
ครูต่างประเทศ (สอนภาษาจีน)

Miss.Breanna Jean Arellaga Agsaoay
ครูต่างประเทศ (สอนวิทยาศาสตร์)

Miss.Jea-Ann Marie Lorenzo Paragas
ครูต่างประเทศ (สอนภาษาอังกฤษ)

Miss.Jenny Rose Singson Magarzo
ครูต่างประเทศ (สอนคณิตศาสตร์)