ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำสั่งโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
ที่ 54/63 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพ (อ่าน 15) 11 ส.ค. 63
ที่ 53/2563 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "สัปดาห์วันภาษาไทยเเห่งชาติ" ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 13) 04 ส.ค. 63
ที่ 35/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี (อ่าน 48) 08 ก.ค. 63
ที่ 48/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ประจำการศึกษา 2563 (อ่าน 81) 07 ก.ค. 63