ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
โครงการเรียนรู้การสอนวิทนาการคำนวณสู่การสร้างนวัตกร Data science แบบง่าย
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 63
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ กลุ่มการบริหารงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมปลอดภั
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 63
ศึกษานิเทศ จาก สพม.3 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 63
นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือดูแลตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กนักเรียน
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 63
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 63
คณะกรรมการจาก สพม.3 นิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 3
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 63
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 63
การอบรมเตรียมความพร้อมมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 63
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบเพื่อคัดเลือกห้องเรียน
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 63
คณะกรรมการจาก สพม.3 นิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระยะที่ 2
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 63
รับการประเมิน การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 63
โครงการ "ปันรัก จากครอบครัว พ.น." วันที่ 10 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการ ดร. แน่งน้อย เพ็งพันธ์ นำคณะครูกลุ่มงานสื่อเทคโนโลยีและหัวหน้ากล
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
โครงการ "ปันรัก จากครอบครัว พ.น."
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 63
สพม. 3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 63
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ (สพม.3) เข้าเยี่ยมชมกำกับดูแลการเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ในระดับชั้นม.1และชั
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 63
ร่วมด้วย ช่วยกัน รู้ทัน COVID-19
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 63
ค่ายทักษะชีวิตนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ม.6
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
ค่ายทักษะชีวิตนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ม.4-5
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63