ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับเจ้าหน้าที่ธุการการชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ (อ่าน 158) 02 พ.ค. 62
คำสั่งรับนักเรียน62 (อ่าน 461) 26 ก.พ. 62
ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียน “โครงการเพชร พ.น.” (อ่าน 420) 13 ก.พ. 62
ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 306) 13 ก.พ. 62
ใบสมัครเข้าเรียน 2562 (อ่าน 377) 13 ก.พ. 62
แจ้งคุณครูประจำวิชาทุกท่านค่ะ สามารถส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคได้ตั้งแต่วันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562 แ (อ่าน 251) 12 ก.พ. 62
ตารางการสอนชดเชย ลงวันที่ 6 กุมพาพันธ์ 2562-1 (อ่าน 248) 08 ก.พ. 62
หนังสือการสอนชดเชย ลงวันที่ 6 กุมพาพันธ์ 2562 (อ่าน 244) 08 ก.พ. 62
ปิดสถานศึกษา เป็นเวลา 2. วัน (31 ม.ค.-1 กพ. 62) ตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM. 2.5 (อ่าน 194) 31 ม.ค. 62
การปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 (อ่าน 177) 31 ม.ค. 62
ระเบียบการปิดสถานศึกษา (อ่าน 212) 31 ม.ค. 62
ระเบียบการปิดสถานศึกษา (อ่าน 222) 31 ม.ค. 62