ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ก.ค. 61 แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงรางวัล ดร. กว้าง รอบคอบ ในวันที่ 21 ก.ค. 2561 เวลา 9.00 น. ณ เอสพลานาด แครายซีนีเพล็ก
21 มิ.ย. 61 พิธีไหว้ครู
13 มิ.ย. 61 เลือกตั้งประธานนักเรียน